Chương trình Đại sứ Matific giúp kết nối các thầy cô giáo có đồng quan điểm từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi coi các Đại sứ Matific như những thành viên thực sự trong gia đình Matific. Nếu bạn muốn tham gia vào những hoạt động Matific đang làm, xin hãy đăng ký với chúng tôi. Xin lưu ý, số lượng vị trí Đại sứ Matific là có hạn.

Xem trước

Đại sứ Matific nằm trong nhóm những người đầu tiên được xem các tính năng và hoạt động mới trên nền tảng Matific.

Các giải thưởng

Các đại sứ Matific hàng đầu sẽ được nhận những phần thưởng và giải thưởng thú vị cho lớp.

Cộng đồng

Hãy tham gia cộng đồng Matific và chia sẻ những kinh nghiệm của bạn với các thầy cô giáo khác trên toàn thế giới

© Embajadores Matific. Slate Science Operations Pty Ltd (Matific)